[Netherlands] – HANZE UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES – Groningen \ok

Đại học Hanze

Hanze được thành lập từ năm 1978 tại thành phố Groningen sôi động, là trường đại học đa ngành đào tạo chuyên sâu nhiều lĩnh vực khác nhau, là nơi cung cấp nguồn lao động chất lượng cao cho xã hội hơn 2 thế kỳ qua. Trường cung cấp hơn 54 chương trình cử nhân, 19 chương trình cử nhân và 8 chương trình liên kết. Hanze là một trong những trường đi tiên phong trong việc tiến hành đánh giá chất lượng giáo dục đại học. Cho đến nay tất cả các chương trình học của Hanze đều được công nhận bởi tổ chức kiểm định giáo dục Hà Lan và vùng Flander (NVAO).

Bậc học đào tạo: Cử nhân, Thạc sĩ, chương trình ngắn hạn mùa hè

Thế mạnh đào tạo: Nghệ thuật và Thiết kế, Kỹ thuật Cảm biến ứng dụng, Kỹ thuật Dân sự, Âm nhạc, Truyền thông quốc tế, Quản lý Công trình, Quản lý cơ sở vật chất quốc tế, Kinh tế và Quản lý Quốc tế, Vật lý trị liệu, công tác xã hội, phát triển và thiết kế tròi chơi, Kỹ thuật Tái tạo Năng lượng, Truyền thông Quốc tế, Quản trị kinh doanh, Truyền thông và Môi trường, Vẽ Mỹ thuật, Nghệ thuật phong cảnh,…

Yêu cầu đầu vào: Ielts 6.0

Chi hí sinh hoạt khoảng: 700 – 900 Euro. Học bổng: Orange Tulip Scholarship (OTS), Holland scholarship (HS)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.