Học bổng Inspiring Innovation, Đại học Curtin, Úc, 2019 \ok

Học bổng tại Úc

Học bổng dựa trên nhu cầu có sẵn cho các sinh viên Úc và quốc tế. Đại học Curtin đang cung cấp một số đơn xin Học bổng truyền cảm hứng sáng tạo cho những sinh viên thông minh nhất.

Đây là học bổng dựa trên thành tích dành cho ứng viên đăng ký khóa học đại học và sau đại học trong lĩnh vực Kinh doanh và Luật, Khoa học & Kỹ thuật Khoa học Sức khỏe, Trung tâm Nghiên cứu Thổ dân và Nhân văn

Là trường đại học lớn nhất ở Úc, Đại học Curtin là một trường đại học nghiên cứu công lập và xếp thứ 20 trên toàn cầu cho các trường đại học dưới 50 tuổi trong Bảng xếp hạng Đại học Thế giới QS 2019.

Tại sao tại Đại học Curtin? Curtin cung cấp một loạt các dịch vụ để hỗ trợ một ứng cử viên với kế hoạch và phát triển nghề nghiệp của họ. Tại trường đại học này, sinh viên có thể khám phá con đường sự nghiệp và cơ hội việc làm phù hợp với bằng cấp của họ.

Bậc học: chương trình đại học và sau đại học

Môn học: học bổng dành cho chương trình đại học và sau đại học học trong lĩnh vực Kinh doanh và Luật, Khoa học & Kỹ thuật Khoa học Sức khỏe, Trung tâm Nghiên cứu Thổ dân và Nhân văn

Giá trị học bổng: 1000$.

Số lượng học bổng: không xác định

Quốc tịch: Úc và sinh viên quốc tê

Học bổng có thể được nhận tại Úc

Yêu cầu:

Để đủ điều kiện nhận học bổng, các ứng viên hiện phải được ghi danh tại một trường cao đẳng hoặc đại học được công nhận trong năm học 2018-2019. Sinh viên của tất cả các chuyên ngành có thể ứng tuyển cho học bổng này.

Yêu cầu nhập học: Các ứng viên nộp đơn cho các khóa học đại học và sau đại học, họ phải yêu cầu Xếp hạng Nhập học Đại học Úc (ATAR) trên 70 và bằng cử nhân được trao bởi một tổ chức đại học được công nhận.

Yêu cầu về ngôn ngữ: Các ứng viên được yêu cầu đáp ứng trình độ tiếng Anh của Đại học Curtin cho các khóa học đại học và sau đại học..

Hạn chót nộp hồ sơ:

Ngày 1/11/2019

Phương thức nộp hồ sơ:

Cách đăng ký: Mỗi ứng viên đủ điều kiện phải nhập học để học chương trình đại học và sau đại học tại trường đại học. Ứng viên có thể nộp đơn xin học bổng thông qua liên kết: https://bestazy.com/scholarship/

Tài liệu hỗ trợ: Ứng viên phải nộp một bài luận định dạng Word hoặc PDF tới scholarship@bestazy.com

Học bổng Inspiring Innovation, Đại học Curtin, Úc, 2019

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.